Map Generator

Engine

-

Language

Java

Time-span

3 uur

Persoonlijke Gamejam

Downloads

Niet Afgemaakt

Samenvatting

De map generator is gemaakt gedurende een korte gamejam van drie uur. Mijn doel was om een map-generator te maken die 'natuurlijke' bergen en dalen kan creëren. Deze map-generator kan met enkele kleine aanpassing ook gebruikt worden om 'Height-maps' te creëren.
//Set Base Height 
int h = 128;

//Initializing World (normalizing)
for(int i = 0; i <= size; i++)
{
  for(int j = 0; j <= size; j++)
  {
    world[i][j] = 0;
  }
}
//Set Corners
world[0][0] = h;
world[0][size] = h;
world[size][0] = h;
world[size][size] = h;

//Creating Hightmap
for(int loop = 2; loop < size+1; loop*=2)//loop through the Algorythm
{
  for(int ax = 1; ax <= loop; ax++)//loop through x axis
  {
    for(int ay = 1; ay <= loop; ay++)//loop through y axis
    {
      //corner coordinates
      int x1 = (size/loop)*(ax-1);
      int y1 = (size/loop)*(ay-1);
      int x2 = (size/loop)*(ax);
      int y2 = (size/loop)*(ay);

      double avg; //temporal variable to store the average

      avg = (world[x1][y1] + world[x2][y1] + world[x1][y2] + world[x2][y2])/4;//centre
      world[(x1+x2)/2][(y1+y2)/2] = avg + ((Math.random()*(2*h))-h);

      avg = (world[x2][y1] + world[x2][y2] + world[(x1+x2)/2][(y1+y2)/2])/3;//right
      world[x2][(y1+y2)/2] = avg + ((Math.random()*(2*h))-h);

      avg = (world[x1][y1] + world[x1][y2] + world[(x1+x2)/2][(y1+y2)/2])/3;//left
      world[x1][(y1+y2)/2] = avg + ((Math.random()*(2*h))-h);

      avg = (world[x1][y1] + world[x2][y1] + world[(x1+x2)/2][(y1+y2)/2])/3;//top
      world[(x1+x2)/2][y1] = avg + ((Math.random()*(2*h))-h);

      avg = (world[x1][y2] + world[x2][y2] + world[(x1+x2)/2][(y1+y2)/2])/3;//bottom
      world[(x1+x2)/2][y2] = avg + ((Math.random()*(2*h))-h);
    }
  }
  h/=2;
}
for(int ix=0;ix<size;ix+=2)
{
  for(int iy=0;iy<size;iy+=2)
  {
    double cur = world[ix][iy];
    if(cur <= med)
      g.setColor(new Color(0,0,75+(int)Math.round(75*(cur/med))));
    else if(cur <= med+(top*0.025))
      g.setColor(new Color(125+(int)Math.round(25*(cur-med)/(top*0.025)),100+(int)Math.round(25*(cur-med)/(top*0.025)),0));
    else if(cur <= (top*0.75))
      g.setColor(new Color(0,110-(int)Math.round(60*(cur-(med+(top*0.05)))/((top*0.75)-med)),0));
    else if(cur <= (top*0.9))
      g.setColor(new Color(50+(int)(100*((cur-(top*0.75))/(top*0.15))),50+(int)(100*((cur-(top*0.75))/(top*0.15))),50+(int)(100*((cur-(top*0.75))/(top*0.15)))));
    else
      g.setColor(new Color(200+(int)(55*((cur-(top*0.9))/(top*0.1))),200+(int)(55*((cur-(top*0.9))/(top*0.1))),200+(int)(55*((cur-(top*0.9))/(top*0.1)))));
      //g.setColor(new Color(1,10,10));
    g.fillRect(ix, iy, 2, 2);
  }
}

Screenshots

1
2
Concept Schets
Map